Monday, November 28, 2005

Note 3

"Kematian bukan sebagai sebuah titik, melainkan sebuah koma yang mendahului kemuliaan kekal bersama Tuhan kita" (RH/26/11/2005)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home